.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: picha1938@ukr.net

Туризм, готельний та ресторанний бізнес

Міжнародний туризм

Г.О. Горіна

Навчальний посібник — 144 с.

ISBN 978-617-574-193-1

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з розкриттям сутності міжнародного туризму; дослідженням видів міжнародного співробітництва в сфері туризму; визначенням...     Детальніше

Горіна Г.О.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006»,– 180 с.
ISBN 978-617-574-144-3

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з розкриттям...     Детальніше

Іванова Л. О.
Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006». – 214 с.
ISBN 978-617-602-043-1

У навчальному посібнику розглядаються...     Детальніше

І.М. Ощипок П.Х. Пономарьов

Навчальний посібник. – Львів, «Магнолія 2006» – 288 с.
ISBN 978-617-574-104-7

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацією, матеріальнотехнічне забезпечення
барів, порядок підготовки барів...     Детальніше

Іванова Л. О.

 Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006» – 508 с.
ISBN 978-617-602-216-9

У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання значущості...     Детальніше

І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М.І. Філь

Кухні народів світу: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] –  Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 248с.

ISBN 978-617-574-111-5 

У посібнику викладено...     Детальніше

О.В. Виноградова, В.Г.Дарчук

Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”. -185 с.

ISBN 978-617-574-063-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш...     Детальніше

Топольник В. Г.

Навчальний посібник — 328 c.

ISBN 978-617-574-054-5

Навчальний посібник – перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-ресторанних послуг. Мета його – дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ...     Детальніше

Іванова Л. О., Музика О. М.

Навчальний посібник — 227 с.

ISBN 978-617-574-055-2

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться методиці моніторингу...     Детальніше

Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності “Облік і аудит” ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

ISBN 978-966-2025-79-8  

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства» рекомендований студентам спеціальності...     Детальніше