.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: picha1938@ukr.net

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІI рівнів акредитації, – 4-тє видання, виправлене і доповнене. – 312 с.

ISBN 966-8340-29-9

Навчальний посібник складений у відповідності із програмою курсу “Основи філософських знань” для студентів вищих закладів освіти України І-ІІ рівнів акредитації.
Призначений для студентів та викладачів нефілософських спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; може бути корисним всім, хто цікавиться філософською та релігієзнавчою проблематикою.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
РОЗДІЛ 1. ФІЛОСОФІЯ
Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві
Тема 2. Європейська філософська традиція: від античності до нових часів
Тема 3. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні
Тема 4. Дух, матерія, природа, людина: грані буття
Тема 5. Свідомість як філософська проблема
Тема 6. Діалектика як загальна теорія розвитку і метод та її альтернативи
Тема 7. Теорія пізнання. Вчення про істину та її критерії
Тема 8. Проблема людини у філософії. Цінності та їхня роль у житті людини
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Тема 1. Релігієзнавство як наука
Тема 2. Світові релігії
Тема 3. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні