.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: picha1938@ukr.net

Іванова Л. О.
Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006». – 214 с.
ISBN 978-617-602-043-1

У навчальному посібнику розглядаються сутність, характеристики та особливості мар-кетингу готельного і ресторанного господарства. Особлива увага відводиться інформа-ційному забезпеченню маркетингу готельного і ресторанного господарства, формуванню маркетингової політики підприємств індустрії гостинності. Посібник містить структурно-логічні блоки для вивчення і перевірки кожної теми, тематику рефератів, завдання для самостійної роботи студентів.
Призначено для студентів напряму 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа», викладачів та фахівців, які займаються маркетингом на ринку готельних і ресторанних послуг.

Стислий зміст
МОДУЛЬ 1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ


Тема 1. Концепція маркетингу в індустрії гостинності
Тема 2. Маркетингове середовище, його вплив на діяльність закладів готельно-ресторанного господарства
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 3. Маркетингові дослідження – основа визначення ринкових можливостей готелів та ресторанів
Тема 4. Маркетингові дослідження ринку готельного і ресторанного господарства
Тема 5. Маркетингові дослідження конкурентів
Тема 6. Методологічні основи маркетингових досліджень споживачів
Тема 7. Сегментація ринку
МОДУЛЬ 2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 8. Маркетингова продуктова політика
Тема 9. Цінова політика закладів готельно-ресторанного господарства
Тема 10. Збутова політика закладів готельно-ресторанного господарства
Тема 11. Маркетингова політика комунікацій закладів готельно-ресторанного господарства
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності