.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: picha1938@ukr.net

Єгорова І.Г., Матукова Г.І., Приймак Н.С.

Навч. посіб., Львів. – 336 с.

ISBN 978-966-2025-54-5

У посібнику послідовно викладено теоретичні відомості, методичні матеріали і практичні питання з економіки, організації та ефективності функціонування і розвитку інтегрованих структур – об’єднань під­приємств. Він відповідає програмі підготовки студентів освітньо-професійного рівня «спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства», має логічну структуру і включає 11 тематичних розділів.
Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1.ОБ’ЄДНАННЯ ПІД­ПРИЄМСТВ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДІЛ 2.СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Й КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄДНАННЯ
РОЗДІЛ 3.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 4.ХОЛДИНГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 5.ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВ­ЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 6.РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 7.ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИКЛУ „ДОСЛІДЖЕННЯ –  ВИРОБНИЦТВО” В ОБ’ЄДНАННЯХ  ПІДПРИЄМСТВ І НАУКОВИХ УСТАНОВАХ
РОЗДІЛ 8.ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄД­НАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 9.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО -ФІНАНСОВИХ ГРУП
РОЗДІЛ 10.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
РОЗДІЛ 11.СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ