.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: picha1938@ukr.net

Корнілов О. А.

Підручник. – 170 с.

ISBN 966-8340-50-7    

У підручнику викладено скорочений курс опору матеріалів. Крім традиційних розрахунків статичної міцності стрижнів на розтяг, стиск, кручення і гнуття та при складному напруженні, у підручнику викладено концентрацію напруг, контактні напруги, основи механіки руйнування, втому металів, стійкість стрижнів, удар та безмоментні тонкостінні оболонки.
Для студентів технікумів, коледжів та інститутів, які вивчають односеместровий курс опору матеріалів, а також фахівців, які працюють у машинобудуванні й енергетиці, на транспорті, в авіа. і суднобудуванні.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
РОЗДІЛ I. Розтяг і стиск
РОЗДІЛ II. КРУЧЕННЯ
РОЗДІЛ III. ГЕометРиЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕРІЗІВ
РОЗДІЛ IV. Гнуття
РОЗДІЛ V. сКЛАДНЕ нАПРУЖЕННЯ
РОЗДІЛ VI. Контактні напруги і переміщення
РОЗДІЛ VII. КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУГ
РОЗДІЛ VІІІ. ОСНОВИ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ
РОЗДІЛ IХ. ВТОМА МЕТАЛІВ
РОЗДІЛ Х. СТІЙКІСТЬ СТИСНУТИХ СТРИЖНІВ
РОЗДІЛ XІ. МІЦНІСТЬ ПРИ УДАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
РОЗДІЛ XII. ТОНКОСТІННА ОБОЛОНКА