.

 • Завантажити

 • Контакти

  тел./факс:
  (032) 240-54-84
  (032) 245-63-70
  моб. тел.:
  (050) 370-19-57
  (067) 37-04-011
  E-mail: magnol@lviv.farlep.net

Сявавко М. С., Пасічник Т. В.

Навчальний посібник. – 2009. – 236 с.

 ISBN 966-8340-72-8  

Перша книга навчального підручника складається з двох розділів. У першому розділі роз­глянуто лише основні найбільш важливі поняття та складові інформатики та комп’ю­тер­ної техніки. Другий розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.
Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах матема­тичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено приклади розв’я­зування цих задач на комп’ютері.
Посібник перш за все спрямований на студентів економічного профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студентам, які спеціалі­зуються в галузі моделювання і програмування.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
(Лист № 14/18-Г-155 від 30.05.2006 р.)

Cтислий зміст
РОЗДІЛ 1. Інформатика та комп’ютерна техніка
РОЗДІЛ 2. Математичне моделювання і програмування